ЕКО ЦИРКОН

ЕКО ЦИРКОН е компанија која откупува суровини од сите индустриско технолошки капацитети и е присутна на пазарот повеќе од 25 години.

РЕЦИКЛИРАЈ

РАЗВОЈ

ОДРЖЛИВОСТ

За компанијата

Компанијата ЕКО ЦИРКОН е регистрирана во 1997 година со основна дејност откуп и преработка на секундарни суровини (железо, алуминиум, бакар, олово, бронза, месинг, и други) од технолошки и индустриски отпад, како и ископ со тешка механизација. Компанијата е основана со личен приватен влог и основни средства во сопственост на оснивачите.

Сертифицирани ISO стандарди

ISO 14001.2015
ISO 9001.2015
ISO 45001.2018

Анализа со XRF Спектрометар

Демонтажа и рушење

Мерење

Транспорт и логистика

Процес на обработка

По откупот, материјалите се подложени на селектирање и сепарација, по што следи нивно пресување, пакување и испорака до индустриските капацитети во Северна Македонија и странство, пропратено со сите активности и документација за транспорт и извоз.

Клиенти

Партнери

Контакт

Улица 840 16, Скопје, 1113

+389 (2) 2551 118

+389 (2) 2550 541

ekocirkon@yahoo.com

contact@ekocirkon.com.mk