Услуги

Нашата компанија работи водена од строги технички
критериуми и услови, овозможувајки максимална заштита
и висококвалитетни услови за работа на своите вработени. Компанијата поседува тешка градежна механизација како и обучен способен кадар подготвен да одговори на сите барања за ископ и конструкциски работи.

Анализа со XRF Спектрометар

Компанијата Еко Циркон поседува атестиран XRF Спектрометар уред и служи за анализа на хемискиот состав на сите видови на метали со точност и прецизност од 99%.

Демонтажа и рушење

Компанијата располага со најсовремена опрема за демонтажа и рушење на сите видови на објекти,хали,погони. Како за сопствени потреби така и за нашите клиенти. Еко Циркон има долготрајни односи со многу изведувачи за уривање и нудиме широк спектар на сеопфатни решенија за демонтирање и рециклирање според меѓународните стандарди.
Бидејќи ги знаеме проблемите со кои се соочуваат изведувачите на уривање, ние сме флексибилни и ориентирани кон решенија. Ќе ви овозможиме контакт кој ќе работи со вас околу логистика,плаќање и цените.Можеме да стационираме контејнери на вашата локација и да ги сервисираме онолку често колку што сакате додека не заврши работата.
Доколку е потребно, може да се обезбедат и сертификати за уништување и фото/видео докази.

Мерење

Компанијата поседува атестирана и баждарена 50 тонска вага за товарни возила која секојдневно се користки како за сопствени потреби така и за услуга на нашите соработници.

Транспорт и логистика

Нашата компанија располага со голем број на возила наменети за оваа дејност. Покрај сопствените потреби,вршиме транспорт и за нашите соработници.

Телефон: +389 (2) 2551 118

Достапни сме во секое време